Tavallinen palveluasuminen

Käpylän palvelukeskus tarjoaa palveluasumista joko omatoimisille tai apua tarvitseville henkilöille. Palveluasumiseen sisältyy vuokra-asunto ja palvelumaksu. Asukas maksaa asunnostaan vuokran ja palvelutarpeensa mukaisen palvelumaksun. Omatoimiset asukkaat tulevat toimeen pelkästään vuokra-asumisella ja peruspalvelumaksulla, johon sisältyy lounas päivittäin (mahdollisuus ostaa myös aamu- ja iltapalaa). Tukipalveluluokassa maksuun sisältyy lounaan lisäksi siivous- ja pyykkihuolto sekä tarvittaessa suihkuapu kerran viikossa. Päivittäisen avun piiriin kuuluvilla maksuun sisältyy tukipalvelujen ja lounaan lisäksi päivittäisiä tarkistuskäyntejä asukkaan luona ja lääkehuolto. Mikäli asukas tarvitsee myös henkilökohtaista hoivaa esim. pukemisessa tai päivittäisen hygienian hoidossa, on hänen mahdollisuus anoa Kouvolan kaupungin kautta palveluseteliä, joka mahdollistaa päivittäisen hoivan saamisen. Kaikki em. palvelut tuotetaan talon oman henkilökunnan toimesta. Henkilökunta on paikalla päivittäin klo 7-22.

Palvelukeskuksen asukkaalle tehdään palvelusopimus ja henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Asukkaalle on tarjolla edellä kerrotut kolme eri palvelumaksuluokkaa sekä päivittäistä hoivaa ja hoitoa sisältävä palveluseteliluokka. Asukkailla on mahdollisuus vuokrata tarvittaessa myös turvapuhelimet. Palveluasunnossa asuvalla on oikeus hakea KELAn etuuksia (mm. eläkkeensaajan asumis- ja hoitotuki). Asukkailla, jotka kuuluvat tukipalvelu- tai tarkistuskäyntiluokkaan on mahdollisuus saada verotuksessa kotitalousvähennystä omassa asunnossa tapahtuvan kotitalous- ja hoivatyön osalta. Palveluseteliluokassa kotitalousvähennystä voi saada vain tukipalveluiden (siivous ja pyykki) osalta.

Palvelumaksut ja hinnat 1.1.2021 alkaen: 

1  PERUSMAKSULUOKKA    424,00 euroa/kk/henkilö    (pariskunnilla puolisoalennus)

Henkilökohtaista avun tarvetta ei ole. Palvelumaksuun sisältyy lounas, saunan, pesutuvan, uima-altaan ja kuntosalin käyttö, lääkkeiden tilaaminen sopimusapteekistamme sekä yhteiset toimintatuokiot ja virkistystoiminta. Asukkaalla on mahdollisuus ostaa lisäpalveluja tarvitessaan.

2  TUKIPALVELULUOKKA     565,00 euroa/kk/henkilö (pariskunnilla puolisoalennus)

Henkilökohtaista avun tarvetta ei ole. Palvelumaksuun kuuluu lounaan ja yleisten palvelujen lisäksi tukipalvelut, joita ovat siivous ja pyykkihuolto. Tarvittaessa pesuapu kerran viikossa.

3  TARKISTUSKÄYNTILUOKKA    725,00 euroa/kk/henkilö 

Vähäinen päivittäinen avun tarve.  Asukkaan voinnin tarkistus ja/tai lääkkeiden antokäynnit 1 - 3 kertaa päivässä.  Siivous, pyykkihuolto kuten edellä. Lounas kerran päivässä ja tarvittaessa pesu tai saunotus kerran viikossa. Lisäksi lääkkeiden tilaus sopimusapteekistamme ja jako dosetteihin kuuluvat hintaan.

4  PALVELUSETELILUOKKA

Palvelusetelin myöntämisperusteet ja hinnoittelu ovat muuttunut 1.1.2021 alkaen. Kymsote on syksyn 2020 aikana kilpailuttanut palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelut. Samalla on uudistettu palvelusetelipalvelua palveluasumisen palveluluokkien sekä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden omavastuuosuuden määräytymisen osalta. Osalle palveluseteliasiakkaista tullaan tekemään Kymsoten toimesta palvelutarpeiden arvio tammikuun 2021 aikana.  Kaikkien asiakkaiden tulotiedot ja palvelusetelipäätökset tarkistetaan tammikuun 2021 aikana. Tulojen tarkistus tehdään viranomaistyönä. 

Palveluasumisessa asiakas maksaa palveluntuottajalle hoidosta ja hoivasta palvelusetelin omavastuuosuuden, joka on määritelty hänen tuloihinsa perustuen samalla tavoin kuin Kymsoten omassa tuotannossa ja ostopalvelussa palveluasumisen asiakkaalta perittävä asiakasmaksu.  Palveluasumisessa asiakas maksaa palveluntuottajalle lisäksi vuokran ja ateriat sekä muista asiakkaalle välttämättömistä tukipalveluista, kuten turvapalvelu, pyykinpesu ja siivous. Palveluntuottajan perimät ateria- ja muut tukipalvelut voivat olla korkeintaan saman suuruiset kuin Kymsoten vastaavassa omassa toiminnassa perittävät maksut.