Tavallinen palveluasuminen

Käpylän palvelukeskus tarjoaa palveluasumista joko omatoimisille tai apua tarvitseville henkilöille. Palveluasumiseen sisältyy vuokra-asunto ja palvelumaksu. Asukas maksaa asunnostaan vuokran ja palvelutarpeensa mukaisen palvelumaksun. Omatoimiset asukkaat tulevat toimeen pelkästään vuokra-asumisella ja peruspalvelumaksulla, johon sisältyy lounas päivittäin (mahdollisuus ostaa myös aamu- ja iltapalaa). Tukipalveluluokassa maksuun sisältyy lounaan lisäksi siivous- ja pyykkihuolto sekä tarvittaessa suihkuapu kerran viikossa. Päivittäisen avun piiriin kuuluvilla maksuun sisältyy tukipalvelujen ja lounaan lisäksi päivittäisiä tarkistuskäyntejä asukkaan luona ja lääkehuolto. Mikäli asukas tarvitsee myös henkilökohtaista hoivaa esim. pukemisessa tai päivittäisen hygienian hoidossa, on hänen mahdollisuus anoa Kouvolan kaupungin kautta palveluseteliä, joka mahdollistaa päivittäisen hoivan saamisen. Kaikki em. palvelut tuotetaan talon oman henkilökunnan toimesta. Henkilökunta on paikalla päivittäin klo 7-21.

Palvelukeskuksen asukkaalle tehdään palvelusopimus ja henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Asukkaalle on tarjolla edellä kerrotut kolme eri palvelumaksuluokkaa sekä päivittäistä hoivaa ja hoitoa sisältävä palveluseteliluokka. Asukkailla on mahdollisuus vuokrata tarvittaessa myös turvapuhelimet. Palveluasunnossa asuvalla on oikeus hakea KELAn etuuksia (mm. eläkkeensaajan asumis- ja hoitotuki). Asukkailla, jotka kuuluvat tukipalvelu- tai tarkistuskäyntiluokkaan on mahdollisuus saada verotuksessa kotitalousvähennystä omassa asunnossa tapahtuvan kotitalous- ja hoivatyön osalta. Palveluseteliluokassa kotitalousvähennystä voi saada vain tukipalveluiden (siivous ja pyykki) osalta.

Palvelumaksut ja hinnat 1.1.2020 alkaen: 

1  PERUSMAKSULUOKKA    416,00 euroa/kk/henkilö    (pariskunnilla puolisoalennus)

Henkilökohtaista avun tarvetta ei ole. Palvelumaksuun sisältyy lounas, saunan, pesutuvan, uima-altaan ja kuntosalin käyttö, lääkkeiden tilaaminen sopimusapteekistamme sekä yhteiset toimintatuokiot ja virkistystoiminta. Asukkaalla on mahdollisuus ostaa lisäpalveluja tarvitessaan.

2  TUKIPALVELULUOKKA     554,00 euroa/kk/henkilö (pariskunnilla puolisoalennus)

Henkilökohtaista avun tarvetta ei ole. Palvelumaksuun kuuluu lounaan ja yleisten palvelujen lisäksi tukipalvelut, joita ovat siivous ja pyykkihuolto. Tarvittaessa pesuapu kerran viikossa.

3  TARKISTUSKÄYNTILUOKKA    705,00 euroa/kk/henkilö 

Vähäinen päivittäinen avun tarve.  Asukkaan voinnin tarkistus ja/tai lääkkeiden antokäynnit 1 - 3 kertaa päivässä.  Siivous, pyykkihuolto kuten edellä. Lounas kerran päivässä ja tarvittaessa pesu tai saunotus kerran viikossa. Lisäksi lääkkeiden tilaus sopimusapteekistamme ja jako dosetteihin kuuluvat hintaan.

4  PALVELUSETELILUOKKA

Palvelusetelin myöntämisperusteet ja hinnoittelu on muuttunut 1.5.2019 alkaen. Kymsoten ikääntyneiden palveluasumiseen myöntämään palveluseteliin on tullut käyttöön 7 eri hoitoluokkaa. Palvelusetelin saajan määrättyyn hoitoluokkaan sijoittuminen tapahtuu hänen saamansa hoidon määrän (tuntia/kuukausi) sekä hänelle tehdyn RAI-toimintakykyarvion perusteella.  Asukkaan maksaman hoivan omavastuun suuruus riippuu asukkaan hoitoluokan hinnasta sekä hänen Kymsotelta saamansa tuloihin perustuvan palvelusetelin suuruudesta. Hoivan omavastuun lisäksi asukas maksaa tukipalveluista (siivous ja pyykki) 113,00 €/kk ja ateriaoista valintansa mukaan seuraavasti: 227,00 €/kk pelkkä lounas, 316,00 €/kk aamupala+lounas, 319 €/kk lounas+iltapala tai 408,00 €/kk aamupalan+lounaan+iltapalan.

Runsasta päivittäista hoitoa- ja hoivaa tarvitsevilla asukkailla on mahdollisuus saada palveluasumisen hoivamaksuun Kymsoten myöntämä asukkaan hoitoisuuden ja tulojen mukaan määräytyvä palveluseteli.  Palveluseteliä haetaan Kymsoten asumisohjaajien kautta. Palvelukeskuksessa käy lääkäri säännöllisin välein ja lääkäripalvelut kuuluvat kaikille palveluseteliluokan asukkaille.