Tavallinen palveluasuminen

Käpylän palvelukeskus tarjoaa palveluasumista joko omatoimisille tai apua tarvitseville henkilöille. Palveluasumiseen sisältyy vuokra-asunto ja palvelumaksu. Asukas maksaa asunnostaan vuokran ja palvelutarpeensa mukaisen palvelumaksun. Omatoimiset asukkaat tulevat toimeen pelkästään vuokra-asumisella ja peruspalvelumaksulla, johon sisältyy lounas päivittäin (mahdollisuus ostaa myös aamu- ja iltapalaa). Tukipalveluluokassa maksuun sisältyy lounaan lisäksi siivous- ja pyykkihuolto sekä tarvittaessa suihkuapu kerran viikossa. Päivittäisen avun piiriin kuuluvilla maksuun sisältyy tukipalvelujen ja lounaan lisäksi päivittäisiä tarkistuskäyntejä asukkaan luona ja lääkehuolto. Mikäli asukas tarvitsee myös henkilökohtaista hoivaa esim. pukemisessa tai päivittäisen hygienian hoidossa, on hänen mahdollisuus anoa Kouvolan kaupungin kautta palveluseteliä, joka mahdollistaa päivittäisen hoivan saamisen. Kaikki em. palvelut tuotetaan talon oman henkilökunnan toimesta. Henkilökunta on paikalla päivittäin klo 7-21.

Palvelukeskuksen asukkaalle tehdään palvelusopimus ja henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Asukkaalle on tarjolla edellä kerrotut kolme eri palvelumaksuluokkaa sekä päivittäistä hoivaa ja hoitoa sisältävä palveluseteliluokka. Asukkailla on mahdollisuus vuokrata tarvittaessa myös turvapuhelimet. Palveluasunnossa asuvalla on oikeus hakea KELAn etuuksia (mm. eläkkeensaajan asumis- ja hoitotuki). Asukkailla, jotka kuuluvat tukipalvelu- tai tarkistuskäyntiluokkaan on mahdollisuus saada verotuksessa kotitalousvähennystä omassa asunnossa tapahtuvan kotitalous- ja hoivatyön osalta. Palveluseteliluokassa kotitalousvähennystä voi saada vain tukipalveluiden (siivous ja pyykki) osalta.

Palvelumaksut ja hinnat 1.1.2019 alkaen: 

1  PERUSMAKSULUOKKA    416,00 euroa/kk/henkilö    (pariskunnilla puolisoalennus)

Henkilökohtaista avun tarvetta ei ole. Palvelumaksuun sisältyy lounas, saunan, pesutuvan, uima-altaan ja kuntosalin käyttö, lääkkeiden tilaaminen sopimusapteekistamme sekä yhteiset toimintatuokiot ja virkistystoiminta. Asukkaalla on mahdollisuus ostaa lisäpalveluja tarvitessaan.

2  TUKIPALVELULUOKKA     551,00 euroa/kk/henkilö (pariskunnilla puolisoalennus)

Henkilökohtaista avun tarvetta ei ole. Palvelumaksuun kuuluu lounaan ja yleisten palvelujen lisäksi tukipalvelut, joita ovat siivous ja pyykkihuolto. Tarvittaessa pesuapu kerran viikossa.

3  TARKISTUSKÄYNTILUOKKA    699,00 euroa/kk/henkilö 

Vähäinen päivittäinen avun tarve.  Asukkaan voinnin tarkistus ja/tai lääkkeiden antokäynnit 1 - 3 kertaa päivässä.  Siivous, pyykkihuolto kuten edellä. Lounas kerran päivässä ja tarvittaessa pesu tai saunotus kerran viikossa. Lisäksi lääkkeiden tilaus sopimusapteekistamme ja jako dosetteihin kuuluvat hintaan.

4  PALVELUSETELILUOKKA                                                                                                                                                                                             Kouvolan kaupungin asukkaalle myöntämällä palvelusetelillä tuotettava hoivapalveluluokka. Asukkaan itse maksaman hoivan omavastuun suuruus riippuu kaupungin asukkaalle myöntämän  tuloihin perustuvan palvelusetelin suuruudesta. Hoivan omavastuun lisäksi asukas maksaa tukipalveluista (siivous ja pyykki) 113,00 €/kk ja ateriaoista valintansa mukaan seuraavasti: 227,00 €/kk pelkkä lounas tai 316,00 €/kk sisältää lounaan ja aamupalan tai 408,00 €/kk sisältää aamupalan+lounaan+iltapalan.

Runsasta päivittäista hoitoa- ja hoivaa tarvitsevilla asukkailla on mahdollisuus saada palveluasumisen hoivamaksuun Kouvolan kaupungin myöntämä asukkaan tulojen mukaan määräytyvä palveluseteli.  Palveluseteliä haetaan kaupungin asumispalveluohjaajien kautta. Palvelukeskuksessa käy lääkäri kerran viikossa ja lääkäripalvelut kuuluvat kaikille palveluseteliluokan asukkaille.